ČO JE E-MENTAL?

Náš časopis E-mental: elektronický časopis o mentálnom zdraví, ktorý vychádza pod záštitou Slovenskej asociácie študentov a absolventov psychológie (SAŠAP), uverejňuje príspevky z oblastí mentálneho zdravia, školskej psychológie, sociálnych a behaviorálnych vied. Jednotlivé príspevky sú zaraďované do nasledujúcich rubrík:

• teoretické príspevky
výskumné štúdie (prehľadové štúdie, metodické zdelenia)
príspevky z jednotlivých oblastí praxe (kazuistiky)
správy a reflexie z absolvovaných podujatí

AKTUÁLNE ČÍSLO: