Úvodné slovo

Náš časopis E-mental: elektronický časopis o mentálnom zdraví, ktorý vychádza pod záštitou Slovenskej asociácie študentov a absolventov psychológie - SAŠAP. Uverejňuje príspevky z oblastí mentálneho zdravia, školskej psychológie, sociálnych a behaviorálnych vied. Jednotlivé príspevky sú zaraďované do nasledujúcich rubrík:

  • teoretické príspevky
  • výskumné štúdie (prehľadové štúdie, metodické zdelenia)
  • príspevky z jednotlivých oblastí praxe (kazuistiky)
  • správy a reflexie z absolvovaných podujatí

E-mental 1/2016

E-mental 2/2016

Vážení a milí čitatelia, konečne sme sa dočkali. S veľkým oneskorením, ale predsa konečne prinášame druhé číslo 2016. Riešili sme niekoľko technicko-organizačných a personálnych zmien, čo sa prejavilo na časovom sklze, za ktorý sa ospravedlňujeme a pracujeme na tom, aby sa naša periodicita opäť vrátila do pôvodného chodu.

E-mental 04-06/ 2015

Prinášame Vám druhé tohtoročné číslo časopisu E-mental, ktorý je pôvodne a primárne elektronický, avšak ponúkame aj možnosť objednať si časopis v tlačenej podobe (viď záložku predplatné časopisu v menu). 

E-mental 01-03/ 2015

Tešíme sa, že aj v 2015 Vám prinášame nové číslo časopisu E-mental, ktorý bude po novom vychádzať aj v tlačenej podobe. 

V prvom tohtoročnom čísle prinášame Editorial a rozhovor s pani profesorkou Evou Gajdošovou. 

Syndikovať obsah