Úvodné slovo

Náš časopis E-mental: elektronický časopis o mentálnom zdraví, ktorý vychádza pod záštitou Slovenskej asociácie študentov a absolventov psychológie - SAŠAP. Uverejňuje príspevky z oblastí mentálneho zdravia, školskej psychológie, sociálnych a behaviorálnych vied. Jednotlivé príspevky sú zaraďované do nasledujúcich rubrík:

  • teoretické príspevky
  • výskumné štúdie (prehľadové štúdie, metodické zdelenia)
  • príspevky z jednotlivých oblastí praxe (kazuistiky)
  • správy a reflexie z absolvovaných podujatí

E-mental 1/2017


Vážení a milí čitatelia, prinášame Vám prvé číslo časopisu E-mental 1/2017, ktorý minulý rok vstúpil už do svojho piateho ročníka existencie. Náš časopis prešiel aj niekoľkými personálnymi zmenami a od roku 2017 vychádzame 2x ročne len v elektronickej podobe. V prvom čísle 2017 Vám prinášame Editoriál a interview v pôvodnom anglickom znení od  Dr. Hanny Levenson, ktorá je klinickou psychologičkou, psychoterapeutkou v krátkodobej dynamickej psychoterapii a výskumnou pracovníčkou Wright Institute na University of California, Berkeley. 

E-mental 3-4/2016


Vážení a milí čitatelia, konečne sa nám podarilo dať dokopy spojené 3. a 4. číslo, čím uzatvárame rok 2016. Od nového roka 2017 plánujeme zmenu periodicity na 2x ročne, čím sa nám konečne podarí dobehnúť zameškané resty a súboj s časom, ktorý už dlhodobo prehrávame ;-) 
V poslednom čísle pre rok 2016 prinášame na úvod Editoriál od renomovaného amerického psychoterapeuta a profesora na City College and Graduate Center, City University v New Yorku - Paula L. Wachtela, PhD. Bývalý prezident SEPI nám poskytol zaujímavý rozhovor, ktorý nájdete v rubrike Osobnosti psychológie. 

E-mental 1/ 2016

E-mental 2/ 2016

Vážení a milí čitatelia, konečne sme sa dočkali. S veľkým oneskorením, ale predsa konečne prinášame druhé číslo 2016. Riešili sme niekoľko technicko-organizačných a personálnych zmien, čo sa prejavilo na časovom sklze, za ktorý sa ospravedlňujeme a pracujeme na tom, aby sa naša periodicita opäť vrátila do pôvodného chodu.

E-mental 04-06/ 2015

Prinášame Vám druhé tohtoročné číslo časopisu E-mental, ktorý je pôvodne a primárne elektronický, avšak ponúkame aj možnosť objednať si časopis v tlačenej podobe (viď záložku predplatné časopisu v menu). 

E-mental 01-03/ 2015

Tešíme sa, že aj v 2015 Vám prinášame nové číslo časopisu E-mental, ktorý bude po novom vychádzať aj v tlačenej podobe. 

V prvom tohtoročnom čísle prinášame Editorial a rozhovor s pani profesorkou Evou Gajdošovou. 

Syndikovať obsah