Úvodné slovo

Náš časopis E-mental: elektronický časopis o mentálnom zdraví, ktorý vychádza pod záštitou Slovenskej asociácie študentov a absolventov psychológie - SAŠAP. Uverejňuje príspevky z oblastí mentálneho zdravia, školskej psychológie, sociálnych a behaviorálnych vied. Jednotlivé príspevky sú zaraďované do nasledujúcich rubrík:

  • teoretické príspevky
  • výskumné štúdie (prehľadové štúdie, metodické zdelenia)
  • príspevky z jednotlivých oblastí praxe (kazuistiky)
  • správy a reflexie z absolvovaných podujatí