Redakcia

V prípade akýchkoľvek pripomienok, nápadov a problémov píšte na redakcia (at) sasap.sk alebo kontaktujte niekoho z nižšie uvedených členov redakcie časopisu.

Šéfredaktor: PhDr. Peter Kusý, PhD. redakcia @ sasap.sk
Mgr. Peter Kusý

Pracovisko: Katedra pedagogických štúdií, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Niečo o mne: Nočné sny si nepamätám, avšak tie denné si plním. Verím, že s rozumom a optimizmom, môžem ísť kamkoľvek. Veľmi inšpirujúco na mňa pôsobí príroda, umenie, všetko exotické a orientálne.

Vzdelanie:

2017 Katolícka Univerzita v Ružomberku, psychológia

2013 – 2016 Trnavská Univerzita, pedagogika

2011 - 2013 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, klinická a poradenská psychológia

2008 - 2011 Katolícka Univerzita v Ružomberku, psychológia

Voľný čas: Venujem sa hlavne hudbe, písaniu a čítaniu. Ďalej, šport - futbal, hokej, tenis a turistika. Neviem si predstaviť deň bez knihy, dobrej kávy, hudby a (v lete) radlera:-)

Oblasti môjho záujmu v psychológii: psychológia tvorivosti, hudobná psychológia, Integrovaná psychoterapia (Knobloch), psychodynamické smery, muzikoterapia a expresívne prístupy (najmä muzikoterapia), práca so snami, relaxácie a hypnóza, holotropné dýchanie, prosociálne správanie. 

Bakalárska práca: Hudobná tvorivosť. (2011)

Diplomová práca: Hudobné vzdelanie ako prediktor tvorivého potenciálu vysokoškolských študentov. (2013)

DIzertačná práca: Interpersonálne vzorce správania sa a možnosti ich ovplyvňovania hudbou. (2016)

Rigorózna práca: Genéza hudobného vkusu u detí v interpersonálnych súvislostiach (2017)

Motto: „Cogito ergo sum!“ „Dum Spiro Spero!“

   
Zástupca šéfredaktora: Mgr. Michaela Ptáková, ptakova (at) sasap.sk
Mgr. Michaela Ptáková

Pracovisko: Bergfried, Kinder- und jugendhilfe Wittlich, Nemecko

Niečo o mne: Som optimistka a na každej situácii hľadám niečo pozitívne. Okrem toho som aj komunikatívna, otvorená a tiež som taký organizačný typ a mám rada, keď veci fungujú tak ako majú :-)

Vzdelanie:

2011 - 2013 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, klinická a poradenská psychológia

2009 - 2010 Masarykova Univerzita v Brne (Erazmus)

2008 - 2011 Katolícka Univerzita v Ružomberku

Voľný čas: Rada chodím na rôzne výlety po pamiatkach (hlavne obľubujem hrady), ktoré sú spojené s piknikom v prírode. Korčule, notebook a knihy sú veci, ktoré u mňa nájdete asi najviac opotrebované :-)

Oblasti môjho záujmu v psychológii: Zaujímam sa o sny a ich analýzu, hypnózu, skupinovú terapiu, závislosti, komunikáciu a online poradenstvo, som frekventantkou kurzu Integrovanej psychoterapie Knobloch (ČR).

Bakalárska práca: Alkoholizmus verzus rodina (2011)

Diplomová práca: Atribúty agresivity mužov alkoholikov (2013)

Motto: “O tom aký budem mať deň a akú budem mať náladu si rozhodujem JA SAMA!” :)

Zástupca šéfredaktora: Mgr. Lucia Vozafová, vozafova (at) gmail.com
Mgr. Lucia Vozafová

Pracovisko: Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri ŠZŠ Veľký Krtíš.

Niečo o mne: Večná optimistka s úsmevom na tvári a sarkazmom na perách. Milujem spoločnosť, ľudí, hudbu, knihy, fantáziu a Harryho Pottera. Som večné dieťa, ktoré vidí v každom človeku niečo dobré. Snažím sa byť úprimná a otvorená. Neznášam faloš a nadradenosť. Rada spoznávam nových ľudí, som komunikatívna, keď mi v tom nebráni lenivosť tak aj kreatívna, baví ma organizovať rôzne podujatia a popritom dirigovať ľudí :-)

Zamestnanie:

2013 - trvá Centrum špeciálno pedagogického poradenstva pri ŠZŠ Veľký Krtíš

Vzdelanie:

2008 - 2013 Katolícka Univerzita v Ružomberku, psychológia

Voľný čas: hudba, knihy, písanie, snenie, volejbal, prechádzky so psom, priatelia, párty, rodina

Oblasti môjho záujmu v psychológii: forenzná psychológia, hypnóza, relaxácia, hudobná psychológia, klinická psychológia, fóbie, schizofrénia, neverbálna komunikácia.

Bakalárska práca: Má každý partnerský vzťah svoj príbeh? (Sternbergova koncepcia) (2011)

Diplomová práca: Kvalitatívna analýza psychického prežívania pri schizofrénnom ochorení. (2013)

Motto: "Nebojme sa začať robiť niečo, čo nevieme. Amatéri postavili Noemovu archu a profesionáli Titanic." " When I was a kid I used to pray every night for a new bicycle. Then I realised God doesn’t work that way, so I stole one and prayed for forgiveness."- Emo Philips

REDAKČNÁ RADA

PhDr. Radka Čopková, PhD.
PhDr. Radka Čopková

Pracovisko: Katedra inžinierskej pedagogiky, Technická univerzita v Košiciach

Niečo o mne: Racionalista s veľkými emóciami, ktorý sa snaží na sebe pracovať a rozvíjať sa.

Vzdelanie:

2014 – 2017 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, doktorandské štúdium

2013 Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania (Erazmus)

2012 – 2014 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, magisterské štúdium

2009 – 2012 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, bakalárske štúdium

Voľný čas: skladám mnohotisíckusové puzzle J a rada kávičkujem

Oblasti môjho záujmu v psychológii: sociálno-psychologický výcvik, sebaregulácia, sebakontrola, vôľa, self-licensing, self-handicapping, prokrastinácia, na cieľ orientované správanie

Bakalárska práca: Odolnosť v dodržiavaní predsavzatí

Diplomová práca: Stratégie zdôvodňovania porušovania predsavzatí

Rigorózna práca: Validizácia dotazníka Odolnosť v dodržiavaní predsavzatí

Dizertačná práca: Rezistencia voči porušovaniu noriem v kontexte sebaregulácie

Motto: „Nikdy nesmie byť na Tebe vidno, že Ti bolo tak zle, že si nebola schopná umyť si vlasy.“ (Maxim E. Matkin), „Nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie.“

Mgr. Viktória Pančíková, PhD.,                 

Niečo o mne: Som človek, ktorý má rád nové veci, ale váži si aj to tradičné. Rada sa učím novému, napredujem a hľadám možnosti svojho rozvoja. 

​Vzdelanie:

2013 - 2016      Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
                       (PhD. -  andragogka)

2011 - 2013      Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
                       (Mgr. - andragogika)

2008 - 2011      Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
                       (Bc. - andragogika)

Voľný čas: Svoj voľný čas rada venujem výrobe domácej kozmetiky, pestovaniu byliniek, rekreačnému športovaniu, turistike (najmä v Slovenskom raji), ale aj čítaniu kníh, kvalitným dokumentárnym filmom a všetkému, čo ma posúva vpred. 

Oblasti môjho záujmu v psychológii: Edukačná psychológia a všetko, čo súvisí so vzdelávaním dospelých. Zaujímam sa aj o psychológiu práce, psychológiu riadenia a podnikovú psychológiu. 

Bakalárska práca: Ďalšie profesijné vzdelávanie ako integrálna súčasť celoživotného vzdelávania (2011)

Diplomová práca: Motivácia zamestnancov k ďalšiemu profesijnému vzdelávaniu (2013)

Dizertačná práca: Analýza adaptačného vzdelávania ako súčasti kontinuálneho vzdelávania učiteľov (2016)

Motto: „Nech si vietor divo duje, hora vždy stojí pevne.“ (Z rozprávky Mulan)

   
Mgr. Ľubica Profantová

Pracovisko: OLÚP - Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. na Prednej Hore

Niečo o mne: Mám rada, keď mám vo veciach jasno, preto sa radím medzi realistov. Myslím však pozitívne a svojou prácou a životom sa snažím prispieť k lepším zajtrajškom. Vážim si na sebe zmysel pre spravodlivosť a empatický prístup.

Vzdelanie:

2015 - trvá     Špecializačné štúdium v klinickej psychológii na SZU v Bratislave

2012 - 2014   Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (Mgr. - klinická psychológia)

2010 - 2011    Lessius Antwerpen, Belgicko (Erasmus)

2009 - 2012    Katolícka Univerzita v Ružomberku (Bc. - psychológia)

Voľný čas: Rada si oddýchnem pri dobrom filme alebo pri čítaní zaujímavej knihy. Medzi moje záujmy patrí takisto počúvanie hudby, koncerty, cvičenie, cestovanie a spoznávanie nových miest. Svoj voľný čas najradšej trávim so svojou rodinou, kamarátmi a psíkom. 

Oblasti môjho záujmu v psychológii: KBT psychoterapia, schéma terapia, liečba závislostí, forenzná psychológia

Bakalárska práca: Poruchy autistického spektra a ich zobrazenie vo filme Rain Man. (2012)

Diplomová práca: Možnosti použitia Szondiho testu pri diagnostikovaní látkových závislostí. (2014)

Motto: „Pokiaľ dokážete zmeniť myslenie, zmeníte tak aj svoj život.“ (Dale Carnegie); „Enjoy the little things in life because one day you`ll look back and realize they were the big things.” (Kurt Vonnegut)

Mgr. Barbora Holíková, PhD., barborka.holikova (at) gmail.com
Mgr. Barbora Holíková

Pracovisko: Ústav sociálnych vied​, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku. 

Niečo o mne: Som človek, ktorý sa rád zapája do niečoho nového a získava novú skúsenosť. Veľmi rada plánujem a vytváram stratégie efektívneho riešenia úloh. Milujem prírodu, bytový dizajn, rozhovory s priateľmi a čas strávený s najbližšími napr. na záhrade.

Vzdelanie:

2008 - 2013 Katolícka Univerzita v Ružomberku, (Mgr. - psychológia)

​2014 - trvá Katolícka univerzita v Ružomberku (PhD. - socálna práca)

Voľný čas: Najčastejšie trávim čas s rodinou a priateľmi na výletoch, grilovačkách a podobne. Rada si pozriem dobrý film či pohľadám nové citáty do svojej zbierky. Obľubujem písanie článkov, prác,  a pod.., handmade, varenie a domácnosť .

Oblasti môjho záujmu v psychológii: psychologické a sociálne poradenstvo a jeho poskytovanie prezenčnou a dištančnou formou, rozvoj sociálnych kompetencií v pomáhajúcich profesiách, rozvoj osobnosti, spoločné znaky a rozdiely empatie a asertivity, hodnotová orientácia a problematika zmyslu života u adolescentov.

Bakalárska práca: Asertivita verzus empatia (spoločné prieniky a protichodné tendencie). (2011)

Diplomová práca: Hodnotová orientácia a problematika zmyslu života u adolescentov. (2013)

Dizertačná práca: Koherencie a diferencie sociálneho a psychologického poradenstva na Slovensku (2017).

Motto: „Pomaly ďalej zájdeš.“

Mgr. Martin Helik
Bc. Martin Helik

Niečo o mne: Som spokojný a pokojný človek, veselý a tiež vážny, priamy a snáď aj rozvážny. Niekedy poviem čo by som nemal, inokedy nepoviem čo by som mal. Som zodpovedný a ochotný avšak sem tam zábudlivý. Každopádne so mnou nie je ťažké dobre vychádzať.

Vzdelanie:

2010 - 2013 – Katolícka Univerzita v Ružomberku

2011 - 2012 – Portugalská katolícka Univerzita v Porte

2013 - 2016 – Katolícka Univerzita v Ružomberku

2014 - 2015 – Chorvátska katolícka Univerzita v Záhrebe

Voľný čas: Voľný čas rád trávim doma pri čítaní kníh, pozeraní filmov, ale taktiež v prírode popri turistike, či lezení na skaly. V lete futbal, v zime extrémne lyžovanie a hokej. Niekedy rád trávim čas len tak sám so svojimi myšlienkami, ale pozvanie na pivo odmietnem len zriedka.

Oblasti môjho záujmu v psychológii: Psychoterapia, sny, psychodynamické smery, slobodná vôľa

Bakalárska práca: Morálny vývin v psychologických súvislostiach

Diplomová práca: Využitie snov v psychoterapii (prehľadová štúdia)

Motto: Keď si prišiel na svet, plakal si a všetci sa radovali. Ži tak, aby všetci plakali, keď ho budeš opúšťať (Konfúcius).

Bc. Stanislava Konušiková, stanislava.konusikova (at) gmail.com
Bc. Stanislava Konušiková

Niečo o mne: Nerada počujem slovo NIE a nemám v obľube klamstvá. Verím a viem, že sa dá dosiahnuť všetko, do čoho sa človek pustí. Vždy si na seba naložím hromadu vecí. Nemám rada statické a stereotypné veci, napr. usporiadanie nábytku v miestnosti, preto ho stále premiestňujem (asi každé dva týždne :-)). Som maximalista, ale snažím sa na tom pracovať.

Vzdelanie:

2011 - trvá Katolícka Univerzita v Ružomberku, psychológia

2008 - 2011 Žilinská univerzita v ZA, Mediamatika a kultúrne dedičstvo

Voľný čas: Keď sa niekde objaví nejaká tá voľná hodina, tak rada maľujem obrazy aj steny, premiestňujem nábytok (asi každé dva týždne), chodievam korčuľovať, behať, plávať. Mám rada skupinové športy, napr. basketbal. Rada si prečítam dobre napísanú knihu, pozriem dobrý film.

Oblasti môjho záujmu v psychológii: detská psychológia a psychológia mentálne postihnutých

Bakalárska práca: Práca dobrovoľníka s deťmi so syndrómom CAN

Motto: ,,Máma říkala, že člověk má mít jen tolik, co potřebuje. A zbytek je jen na vychloubání." (Forrest Gump)

Mgr. Jaroslava Macková
Bc. Jaroslava Macková

Niečo o mne: Povedala by som o sebe, že som v mnohých veciach vcelku rozporuplný človek, avšak tieto protikladné tendencie vo mne tvoria vcelku fungujúci celok. Mám rada (asi ako každý) humor, zábavu, ale aj zaujímavé debaty na rozličné témy. Je pre mňa dôležité robiť veci, ktorým verím, cítiť slobodu v srdci a mať okolo seba ľudí, ktorí rozumejú hodnotám ako je čestnosť a úprimnosť.

Vzdelanie:

2012-2015 – Katolícka univerzita, Ružomberok (Bc. - psychológia)

2015 - trvá  - Univerzita Komenského, Bratislava

Voľný čas: Vo svojom voľnom čase čítam rada klasickú literatúru, niekedy poéziu, rada zájdem do kina či divadla, niekedy si vypočujem rozhlasovú hru a zaujímam sa o bojové umenia -kung fu (konečne už aj aktívne ) a  sci-fi seriály.

Oblasti môjho záujmu v psychológii: Hlbinné psychoterapeutické smery (psychoanalýza, Jungova analytická psychológia), zmenené stavy vedomia, experimentovanie v sociálnej psychológii, témy zo sociálnej psychológie ako dehumanizácia morálna vyviazanosť.

Bakalárska práca: Nevedomé obsahy v snoch

Motto: "Každý život se stane bohatým a rozkvete teprve rozpolcením a rozporem. Co by byl rozum a střízlivost bez znalosti opojení, co by byla slast smyslu, kdyby za ní nestála smrt, a co by byla láska bez věčného smrtelného nepřátelství pohlaví?“ (Hermann Hesse)

Mgr. Daniela Martoníkovámartonikova (at) sasap.sk
Daniela Martoníková

Pracovisko: Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie - SAŠAP

Niečo o mne: Momentálne už druhý rok študujem psychológiu. Táto veda si ma pomaly, ale isto pripútala. Som veľmi aktívna, čo znamená, že stále musím niečo robiť. Neznášam nudu – unavuje ma. :-) Som úplný extrovert aj zo všetkými nevýhodami, ktoré to prináša. Som cieľavedomá a vytrvalá, ale ruka v ruke s týmito vlastnosťami, kráča aj moja zarytá tvrdohlavosť. Ak treba som zodpovedná a spoľahlivá (ale nechcite to odo mňa príliš často). Mám rada zvieratá a nemám rada keď ma niekto podceňuje. Stále skúšam nové veci a chcela by som sa naučiť všetko, čo sa dá. :-)

Vzdelanie:

2012 - trvá Katolícka univerzita v Ružomberku, psychológia

2013-2014 Cardinal Stefan Wyszyński University, Poland (Erasmus)

Voľný čas: Často a rada športujem – aktívne aj pasívne. Zbožňujem tanec, ale v poslednom čase som závislá na turistike a kráse našich hôr. Väčšinu ušetrených peňazí míňam na cestovanie, festivaly alebo knihy. Hudba sprevádza celý môj život a tiež si rada pozriem dobrý film. Najlepší relax je v spoločnosti mojich priateľov.

Oblasti môjho záujmu v psychológii: Osoba, ktorá ma najviac v psychológii zaujala je Viktor Emanuel Frankl a jeho logoterapia. Zároveň ma zaujíma manželské a párové poradenstvo a správanie detí z rozvedených rodín. Prekvapilo ma, že ma začala baviť aj gerontopsychológia.

Motto: „Bojuj za to, čomu veríš!“

 Bc. Eva Phanvanová phanvanova (at) sasap.sk
Eva Phanvanová

Niečo o mne: Som úprimná, bezprostredná osoba, ktorá miluje denné aj nočné snenie a zbožňuje filozofické debaty. Rada spoznávam dosiaľ nepoznané. Inšpiráciu nachádzam v hudbe, umení, príbehoch a tichu.

Vzdelanie:

2012 - trvá Katolícka univerzita v Ružomberku

2013-2014 - Thomas More Antwerpen, Belgicko (Erasmus, štúdium)

2014 Psychologický ústav AV ČR, Praha, Česká republika (Erasmus, stáž)

Voľný čas: Dospievanie som prežila s knihou v ruke, avšak postupom času som prišla na chuť seriálom. Veľmi rada sa prechádzam, či už v prírode, alebo v meste - je to lacnejšie a prečistí to hlavu ;). Mám rada futbal, kalčeto či volejbal, no netrénujem len telo, ale aj myseľ, pretože rada lúštim hlavolamy.

Oblasti môjho záujmu v psychológii: Najviac inklinujem k vedeckej psychológii a zaujímam sa o oblasť výskumu synestézie. Taktiež mám slabosť pre podprahové vnímanie a fungovanie ľudského mozgu.

Bakalárska práca: Synestézie (pilne pracujem tento rok)

Motto: “Preži každý svoj deň tak, aby to bol ten najkrajší deň tvojho života.”

Mgr. Nika Šablatúrová sablaturova (at) sasap.sk
Nika Šablatúrová

Pracovisko: Katedra psychologieFakulta sociálnich studiíMasarykova univerzita v Brně

Niečo o mne: Som pozitívny, aktívny, večne usmiaty človek, ktorý rád spoznáva nových ľudí, pretože, každý človek môže nejakým spôsobom obohatiť náš život, pokiaľ mu dáme možnosť :-)

Vzdelanie:

2016 - trvá Katedra psychologie, Fakulta sociálnich studií, Masarykova univerzita v Brně

2011- 2016 Katolícka Univerzita v Ružomberku (Mgr. - psychológia)

2012-2013 Lessius Antwerpen, Belgicko (Erasmus)

Voľný čas: Milujem cestovanie, spoznávanie nových miest, vecí, kultúr a kultúrnych rozdielov. Cestujem síce rada, ale ešte radšej sa vraciam domov, kde na mňa čaká rodina a priatelia. Veľa svojho voľného času trávim v prírode, či už turistikou, ale hlavne prechádzkami so svojími štvornohými miláčikmi. Najlepšie si oddýchnem pri knihe, ale rovnako rada vypínam pri športe o to viac ak sa pri ňom vyplavuje adrenalín.

Oblasti môjho záujmu v psychológii: Zaujímam sa hlavne o forenznú psychológiu a animoterapiu. Tiež ma však zaujímajú nelátkové závislosti.

Bakalárska práca: Nelátkové závislosti

Motto: „Ak sa ti niečo nepáči zmeň to, ak sa ti nedarí to zmeniť, zmeň na to svoj pohľad.“

Jana Ferková slovakia (at) efpsa.org
Nika Šablatúrová

Pracovisko: Inštitút psychológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

Niečo o mne: Som dynamická, organizovaná a spoľahlivá osoba, ktorá má rada plán a poriadok vo veciach. Som úprimná, mám rada humor a nové výzvy. Myslím si, že ak človek túži dosiahnuť svoj cieľ „stačí“ mať dobrý plán a chcieť to. Som perfekcionistka, ale pracujem na tom ;-)

Vzdelanie:

2015- trvá Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Psychológia

2015 Národný ústav duševního zdraví (NÚDZ), Klecany (stáž)

2014 - 2015 Vysoká škola chemicko-technologická, Praha

Voľný čas: Najlepšie sa cítim v kruhu mojich najlepších priateľov a ľudí, ktorí majú zmysel pre humor a radi sa zabávajú. Medzi moje záľuby patrí tanec, hudba, čítanie kníh (predovšetkým motivačných a pozitívne orientovaných), vzdelávanie sa v oblasti psychológie, jazykov, či iných, kreativitu podporujúcich záujmov. Rada chodím do prírody, kde mi občas robí spoločnosť aj moja fenka Lili. Milujem zvieratá. 

Oblasti môjho záujmu v psychológii: Momentálne som otvorená všetkým možnostiam v oblasti psychológie. Snažím sa spoznať každú oblasť (aspoň z časti) a vytvoriť si tak obraz o tom, čomu by som sa chcela podrobnejšie venovať v budúcnosti. Momentálne sa však zameriavam na prácu s deťmi, čo súvisí aj mnou vlastne navrhnutou témou na Bakalársku prácu.

Bakalárska práca: Vzťah navštevovania multizenzorickej miestnosti Snoezelen a agresivity u detí s poruchou autistického spektra. 

Motto: ,,Find a way not an excuse.“ (Nájdi spôsob, nie výhovorku.)

Lucia Martančíková efpsa (at) sasap.sk
Martančíková

Pracovisko: Katedra psychológie, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína filozofa v Nitre.

Niečo o mne: Všetko, čo chcem robiť, by som stíhala, ak by mal deň 30 hodín a týždeň 8 dní. Stále niekam bežím, robím 3 veci naraz, rada sa rozprávam s cudzími ľuďmi, ochotne vstanem kvôli východu slnka a milujem sprchu po náročnom športe. Do reči mi môžete skočiť kým sa nadychujem, na správy odpovedám vždy neskoro a z najväčšieho smútku ma vždy dostane hektoliter dobrej kávy.

Vzdelanie:

2015 – trvá Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, FSVaZ, Psychológia

Voľný čas: Taký nemám. Aktivity mávam niekedy naplánované aj na rok dopredu. Svoj spôsob života by som opísala ako batôžkový, pretože všetky moje veci mám väčšinou v ruksaku alebo kufri a na žiadnom mieste sa neohrejem dlhšie ako 3 dni v týždni. Cez pracovný týždeň obhrýzam perá v škole, cez víkend pracujem ako inštruktor lyžovania a snowboardingu v Jasnej. Po zvyšok dňa behám, plávam, cvičím jógu a za príjemného počasia sa presúvam na longboarde. Rada cestujem vlakom a ešte radšej šoférujem, najmä v noci. Teší ma variť pre mojich blízkych, menej ma teší to po nich upratať. Aspoň 3 mesiace v roku sa snažím stráviť v zahraničí, čo sa mi (niekedy viac, niekedy menej) celkom darí. Mám rada náročné filmy a knihy, hlúpy humor a sarkazmus, verím v karmu a osudové stretnutia a lepšie zajtrajšky.

Oblasti môjho záujmu v psychológii: Mojou ambíciou bola klinika, ale teraz ma každé 3 mesiace chytí iná oblasť, ktorá už je určite definitívna. Takže aktuálne inklinujem k športovej psychológií, podnetná je pre mňa tiež sociálna psychológia a psychológia organizácie a práce. Uvidíme o chvíľu.

Bakalárska práca: Empatia u mužov, otcov a starých otcov. 

Motto: “We are here to laugh at the odds and live our lives so well that Death will tremble to take us.” (Ch.Bukowski)

Interní recenzenti

Mgr. Katarína Dudeková, PhD. Ústav experimentálnej psychológie SAV v Bratislave
Mgr. Jana Fúsková, PhD. Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 
Mgr. Matúš Grežo, PhD. Ústav experimentálnej psychológie SAV v Bratislave
Mgr. Eva Hruščová Inštitút psychológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove
Mgr. Lucia Martinčeková, PhD. Katedra psychológie, FF Trnavská univerzita v Trnave
Mgr. Lukáš Vaško, PhD. Katedra školskej pedagogiky, PdF Trnavskej univerzity v Trnave
 Mgr. Alžbeta Baratková, PhD.

Werkstätte Horizont, Jugend am Werk, Wien

Externí recenzenti

Mgr. Monika Magdová, PhD.

Katedra psychológie, Ústav pedagogiky, andragogiky a psychológie, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove

Mgr. Róbert Ďurka, PhD.

Katedra psychológie, Filozofická fakulta Katolícka univerzita v Ružomberku
PhDr. Ivana Šuhajdová, PhD. Katedra pedagogických štúdií Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
Mgr. Matúš Adamkovič Inštitút psychológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove
Mgr. Katarína Baňasová, PhD. Ústav aplikovanej psychológie FSVaZ UKF v Nitre
Mgr. Ondřej Skopal Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (CZE)
MSc. Lukas Piotr Stecko  Instytut Psychologii, Uniwersytet Wroslawski (POL)