E-mental 3-4/2016


Vážení a milí čitatelia, konečne sa nám podarilo dať dokopy spojené 3. a 4. číslo, čím uzatvárame rok 2016. Od nového roka 2017 plánujeme zmenu periodicity na 2x ročne, čím sa nám konečne podarí dobehnúť zameškané resty a súboj s časom, ktorý už dlhodobo prehrávame ;-) 
V poslednom čísle pre rok 2016 prinášame na úvod Editoriál od renomovaného amerického psychoterapeuta a profesora na City College and Graduate Center, City University v New Yorku - Paula L. Wachtela, PhD. Bývalý prezident SEPI nám poskytol zaujímavý rozhovor, ktorý nájdete v rubrike Osobnosti psychológie. 

Pre záujemcov o KBT prinášame teoreticky koncipovaný príspevok s názvom Kognitívno-behaviorálna terapia pri liečbe porúch príjmu potravy. Nasledujú výskumné príspevky, pričom prvý sa venuje hudobníctvu vo vzťahu ku kognitívnym schopnostiam a druhý vzťahu sebaúcty a subjektívneho vnímania šťastia u adolescentov. 
Príspevky z praxe reprezentuje kazuistika, ktorá referuje o skúsenostiach psychiatria s využitím integrovanej psychoterapie v individuálnej praxi. 
V rubrike Čo robiť keď..., tentokrát prinášame informácie ohľadom problematiky tzv. "dys-iek", resp. vývinových porúch učenia, ktoré sú v súčasnosti veľmi rozšírené. 
Pre všetkých, ktorých zaujíma ako sa môžu ďalej vzdelávať v jednotlivých oblastiach psychológie, máme pripravenú rubriku  A čo ďalej... V aktuálnom čísle nájdete možnosti kontinuálneho vzdelávania v oblasti psychológa, ktorý pôsobí v detskom domove. 
Nasleduje naša tradičná rubrika Na hrane, ktorá v tomto čísle približuje problematiku agresie v počítačových hrách, ktorá je taktiež veľmi aktuálna. Nadväzuje na to recenzia zaujímavej publikácie odborníka z Čiech, ktorá sa venuje online závislostiam. 
Ak chcete vedieť, čo je nové v blízkom zahraničí a paneurópskej psychologickej obci, zaujímavý report nájdete v rubrike EFPSA - krok za hranice, krok vpred. 
Kalendárium už tradične ponúka na jednom mieste zhrnuté množstvo akcií a podujatí (ako napr. kurzy, workshopy, konferencie a pod.), ktoré sa konali v druhom polroku 2016 u nás, resp. v blízkom zahraničí a množstvo z nich sa opakovane koná v rôznych intervaloch. 
V prípade, že máte záujem publikovať v našom časopise, v závere nájdete krátke pokyny pre prispievateľov, kde nájdete základné náležitosti a podmienky pre prijatie do jednotlivých rubrík. 
Veríme, že viacerí z Vás nájdu v tomto novom čísle zaujímavé, podnetné a možno inšpiratívne poznatky. Budeme vďační, ak sa s nami podelíte o svoje dojmy na FB časopisu E-mental: https://www.facebook.com/casopisEmental/

 

S pozdravom a prianím krásnych dní
redakcia časopisu E-mental

Aktuálne číslo si môžete stiahnuť >> tu << (172 kB)