E-mental 1/ 2016

V prvom čísle r. 2016 Vám ponúkame úvodný editoriál a následný rozhovor s americkým prof. Robertom Enrightom, ktorý je priekopníkom v terapii odpostením a zakladateľom International forgiveness institute. V rámci teoretckých príspevkov sme sa tentokrát dotkli tém ako ADHD v školskom prostredí, novoročné predsavzatia a ich dodržiavanie. Príspevok z praxe ponúka veľmi zaujímavý príbeh 5-ročného chlapca so syndrómom CAN, ktorý prezentuje náročnú terapeutickú prácu autorky kazuistiky. Ak chcete nájsť odpovede na otázku čo robiť keď chceš žiť svoj život ako zmysluplný, nemali by ste zabudnúť na rubriku Čo robiť keď, kde sa dotýkame práve hodnotovej orientácie a životnej zmysluplnosti. Ak študenti, resp. absolventi psychológie uvažujú o tom, čo ďalej, ponúkame inšpirácie pre možnosti uplatnenia psychológa v rezorte školstva. Nasleduje rubrika Na hrane, kde sa venujeme panike a iracionálnemu správaniu masy, či davu. Ak sa chcete dozvedieť niečo o zaujímavom zborníku z konferencie SAŠAP, ktorá sa konala 12. 11. 2014 v Trnave, prečítajte si recenziu na túto publikáciu. Druhej recenzii v tomto čísle je spracovaná monografia o využitia práce so snami v párovej terapeutickej praxi z pohľadu Jungiánskeho prístupu. Taktiež uvádzame krátku správu o zaujímavej konferencii Moc emocí, ktorú usporiadala česká ČASP koncom novembra 2015 v Prahe. Aktuality z EFPSA ponúkame v rubrike, ktorá prináša pravidelné informácie a správy ohľadom diania v EFPSA - jej akcie, podujatia a spolupráca slovenských zástupcov na tomto dianí. Toto čílo opäť uzatvárame prehľadom akcií a podujatí prvého štvrťroka 2016 a taktiež unikátnym kalendárom (janurá - marec), kde na každý deň nájdete spojitosť s nejakou významnou osobnosťou, či udalosťou v z histórie psychológie a príbuzných disciplín. 

Prajeme príjemné čítanie a ďakujeme za Vašu priazeň, záujem a podporu. 

redakcia časopisu Emental

Časopis stiahneš TU