E-mental 2/ 2016

Vážení a milí čitatelia, konečne sme sa dočkali. S veľkým oneskorením, ale predsa konečne prinášame druhé číslo 2016. Riešili sme niekoľko technicko-organizačných a personálnych zmien, čo sa prejavilo na časovom sklze, za ktorý sa ospravedlňujeme a pracujeme na tom, aby sa naša periodicita opäť vrátila do pôvodného chodu.

Celé druhé číslo roku 2016 prináša "nový šat", začo vďačíme šikovnej dvojici grafikov - manželom Konušikovcom. 

V novom čísle začíname Editoriálom od šéfredaktora časopisu E-mental P. Kusého, na ktorý nadväzujú teoretické príspevky, pričom prvý nesie názov ZÁVISLOSŤ NA PORNOGRAFII V PROSTREDÍ INTERNETU. Druhý v poradí je SYNDRÓM VYHORENIA - FENOMÉN DNEŠNEJ DOBY ALEBO RIZIKO POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ a nakoniec tretí s názvom SYNESTÉZIE - DEFINÍCIA, CHARAKTERISTIKA A DIAGNOSTICKÉ KRITÉRIÁ. 

Nasleduje rubrika Čo robiť keď..., ktorá v tomto čísle prináša niekoľko postrehov a odpovedí na otázku ČO ROBIŤ, ABY NÁM MOTIVÁCIA PRE PRÁCU NEVYHASLA?

Nasleduje jedna z novších rubrík A čo ďalej...?, ktorá v tomto čísle mapuje klinickú oblasť a teda konkrétne psychológa pôsobiaceho v zdravotníckych zariadeniach a možnosti kontinuálneho vzdelávania klinických psychológov. 

V rubrike Na hrane čítateľ nájde príspevok s názvom SEBAKONTROLA A JEJ DȎSLEDKY U PERFEKCIONISTOV.  

Nasledujú recenzie jednotlivých publikácií s názvom: Neverte tomu (Lazarus & Lazarus, 2007) a monografiu Návod na
manželstvo. Nevážne rady,príklady a úvahy pre všetkých, čo to myslia s manželstvom vážne
 (Murín, 2015)

Dvere do sveta nám otvára rubrika EFPSA - krok za hranice, krok vpred, kde sa dozviete informácie z druhého kvartálu 2016 v EFPSA, ako aj informácie o personálnych zmenách v národných zástupcoch v EFPSA za Slovensko. 

Kalendárium ponúka výpis akcií SAŠAPu v jednotlivých pobočkách na Slovensku, ale tiež rôzne konferencie, semináre, workshopy, výcviky a kurzy, ktoré sa konali v druhom štvrťroku 2016 a množstvo z nich sa opakovane koná každoročne. Nasleduje už druhý rok pokračovanie kalendára mesiacov apríl až jún 2016, kde nájdete zaujímavé historické miľníky
v jednotlivých dňoch tohto obdobia. 

V prípade, že máte chuť publikovať v našom časopise, nezabudnite si prečítať priložené pokyny pre prispievateľov.

Tešíme sa, že sa nám časový sklz skracuje a veríme, že úspešne a plynulo môžeme pokračovať v pravidelnej periodicite naďalej ;-)

S vďakou a úctou

redakcia časopisu E-mental


Aktuálne číslo si môžete stiahnuť >> tu << (3 MB)