O nás

Náš časopis E-mental: elektronický časopis o mentálnom zdraví (ISSN 1339-4614), ktorý vychádza elektronicky ako Open Access Journal 4x ročne pod záštitou Slovenskej asociácie študentov a absolventov psychológie - SAŠAP uverejňuje príspevky, ktoré sú schválené redakčnou radou a prechádzajú recenziou v 2 kolách ("double blind peer-reviewed process) . Prijímame texty z oblastí mentálneho zdravia, školskej psychológie, sociálnych a behaviorálnych vied, ktoré sú zaraďované do nasledujúcich rubrík:

  • teoretické príspevky
  • výskumné štúdie (prehľadové štúdie, metodické zdelenia)
  • príspevky z jednotlivých oblastí praxe (kazuistiky)
  • správy a reflexie z absolvovaných podujatí

 

Redakcia a si vyhradzuje právo zaslaný príspevok odmietnuť, respektíve navrhnúť jeho úpravu. Pokiaľ bude autor svoj text, ktorý bol uverejnený v našom časopise, publikovať aj inde, musí uviesť náš časopis ako primárny zdroj (v súlade s licenciou CC BY-NC-SA). Časopis je registrovaný pod ISSN 1339-4614 v Národnej agentúre ISSN v Uiverzitnej knižnici v Bratislave a v zahraničných databázach Elektronische Zeitschriftenbibliothek - EZB; Direction of Open Access Journals - DOAJ; Sherpa/Romeo; WorldCat; Index Copernicus International a Bielefeld Academic Search Engine - BASE. Autori nie sú za publikované články honorovaní. Časopis autorom neúčtuje žiadny vložný poplatok za publikované príspevky. 

Copyright

Obsah týchto webových stránok je chránený Autorským zákonom č. 618/2003 Zz. v platnom znení. Pokiaľ nie je stanovené inak, je možné prehliadať, tlačiť a kopírovať materiály obsiahnutné na týchto stránkach, a to výlučne pre neziskové a vedecké účely. 

Nie je povolené odstraňovať akékoľvek informácie o autorských právach uvedené v materiáloch, ktoré si vytlačíte alebo ktorých kópie získate. Články časopisu E-mental majú charakter vedeckých a odborných prác a je možné ich využívať s podmienkou riadneho citovanie (v súlade s licenciou CC BY-NC-SA). Časopis je v elektronickej podobe voľne dostupný v archíve na tejto stránke a v tlačenej podobe je možné si ho objednať na nasledujúcom odkaze: http://emental.sasap.sk/node/4